લગ્નના દિવસની  સુખદ ક્ષણોની લાગણી અને ઉત્તેજનાને ખૂબ જ સુંદર રીતે વ્યક્ત કરતું ગીત એટલે ગજિયો. ગીતના શબ્દો અને સંગીત જ મજેદાર છે એવું નથી પણ, એ ચોક્કસ પણે ભારતીય લગ્નની શુદ્ધ ભાવનાને વ્યક્ત કરે છે.

ગીતની રજૂઆત સમયે ટિપ્સના કુમાર તૌરાનીએ જણાવ્યું કે, અમે અમારા શ્રોતાઓને શ્રેષ્ઠ ગીતો આપવા માંગીએ છીએ અને ગજિયો એ શ્રેણીમાં બંધબેસતું છે.

ગીતકાર અને ગાયિકા પ્રિયા સરૈયા કહે છે કે ગજિયો મારૂં માનીતું કચ્છી ગીત છે અને એનો પરંપરાગત ઢોલનો તાલ મારો પ્રિય છે. મને ઘણો આનંદ છે કે લોકગીતને નવી  ફ્લેવર સાથે આજની પેઢી માટે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. ઉપરાંત એશ કિંગ સાથે ગીત રેકોર્ડ કરવાનો અનુભવ મજેદાર રહ્યો.

ટિપ્સના કુમાર તૌરાની જે રીતે પ્રાદેશિક ભાષાનાં ગીતોને પ્રમોટ કરી રહ્યા છે એ માટે તેમને સલામ. પ્રિયા સરૈયા અને એશ કિંગ સાથે લગ્નસરાનું ગીત ગજિયો તૈયાર કરવાની ભારે મોજ પડી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here