ઢોલિવુડનાં અગ્રણી મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ધનલક્ષ્મી ત્રિવેદી જાન્યુઆરીમાં મેકઅપના વર્કશોપનું આયોજન કરી રહ્યાં છે